För att klara klimatmålen måste Trafikverkets färjerederi ställa om energibehovet och finna fossilfria alternativ. Vi är på god väg och arbetar med olika alternativ för att dels nyinvestera men också uppgradera våra fartyg, för långsiktig hållbarhet.

Se filmklipp med intervju med Färjerederiets Miljösamordnare Peter Jansson Peterberg

Källa: Färjerederiet