I sommar kommer flera av Länsstyrelsens verksamheter att synas ute i fält. Här finner du ett axplock med skärgårdsanknytning.

 

Värdefulla marina områden i Bottenviken

I Norrbottens kust och skärgård finns många viktiga livsmiljöer för havets djur och växter. Under juli och augusti månad kommer områden som har utmärkt sig som extra värdefulla att besökas och undersökas vidare, för att eventuellt bli marina naturreservat i framtiden.

 

Utforskar livet under ytan med snorkel och filmkamera

Foto: Lst Norrbotten

Arbetet med att kartlägga norra Bottenvikens marina miljöer fortsätter. Inom Interreg Nord projektet utforskar Länsstyrelsens personal livet under ytan genom att snorkla samt filma bottnen med undervattenskamera. Undersökningarna pågår juli-augusti, från Haparanda i norr till Luleå i söder.

 

 

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län