Krönika om EU-valet i Tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården rapporterade i sitt förra nummer om Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte i Söderhamn, som ägde rum sista helgen i april. I krönikan i samma nummer, av Anders Ellqvist, kan man läsa om dilemmat för små skärgårdssamhällen i förhållandevis välmående kommuner med en stor fastlandsbefolkning som därmed inte har rätt att ta del av regionalstöd ur EU:s fonder då de jämförs med inlandskommuner där hela kommunen är betraktad som glesbygd.
Saxat från krönikan: ”Sune Fogelström, ordförande i SRF och bofast på Möja, framhåller att ”vi känner en ökande frustration över att ö-samhällena har en ekonomisk nackdel men inte får regionalt stöd via EU. Med det menar han att det ofta är väsentligt dyrare och besvärligare att bedriva verksamheter på öar i skärgården än på fastlandet.”
Krönikören betonar att ”Förutom de personliga preferenserna vad gäller allmänt politisk inriktning och vilket av EU:s block man vill stödja med sin röst så kan man välja att väga in även frågor som regionalstöd.”

Läs hela krönikan i Tidningen Skärgården här!

Mer om EU-valet 2019 här! Vinjettfoto: eu.riksdagen.se

EU-valet viktigt för Östersjön

EU-valet är viktigt för Östersjön.
Foto: Östersjöcentrum

Direkt denna morgon, som Skärgårdsbryggan tidigare tipsat om, belyses Östersjöns situation i en livesändning på Baltic Breakfast kl 08.30-09.15. De flesta av Sveriges EU-politiska kandidater deltar i seminariet deltar för att ge sin syn på EU-perspektivet för Östersjön. Frukostseminariet går även att se på webben i efterhand.

Källa: Östersjöcentrum