Om tre år ingår norra Sverige sannolikt i det europeiska stomnätet för transporter, något som kan få stor betydelse för Luleå hamn.

Förslaget från EU-kommissionen är att hela den Botniska korridoren, som Luleå är en del av, ska innefattas i de så kallade TEN-T-korridorerna.

Det handlar dels om Scandinavian-Mediterranean Corridor, som kommer söderifrån, och dels om North-Sea Baltic Corridor, som kommer från öst.

Luleå hamn får därmed en strategisk position i det europeiska transportsystemet.

Foto: Portlulea.se

Läs hela notisen

Källa: NSD