Den 17 december var en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättades nämligen det Vänerråd som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.

 – Bildandet av Vänerrådet i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland, berörda kommuner och aktörer blir ett angeläget och nödvändigt steg för att lösa upp situationen med nivåregleringen i Vänern och inte minst flödesregleringen i Göta älv, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland.

Den låga vattennivån, som har varit i Vänern under en längre tid, kan på sikt påverka både ekosystem och besöksnäring. Därför togs beslutet att ett Vänerråd skulle bildas i syfte att samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi. Planerna blir nu verklighet. Den 17 december träffades Västra Götalands landshövding Anders Danielsson, Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Vänersamarbetets ordförande Bjarne Olsson i Vänersborg för att inrätta rådet.

Foto: Länsstyrelsen i västra Götaland

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i västra Götalands län