ESIN = European Small Islands Federation

Idag är första dagen på ESIN:s årsmöte, en tre dagar lång vistelse i Kirkwall, fasta Orkneys största samhälle. Elva europeiska ö-nationer är medlemmar i ESIN: Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Skotland, Sverige (SRF) och Ålands öar (fasta Åland är alltså inte medlem).

Deltagare från SRF i år är fd ordförande för både ESIN och SRF Bengt Almkvist, som dessutom firar sin födelsedag på träffens första dag. Grattis säger vi från Skärgårdsbryggan. Övriga SRF:are är Anna-Karin Utbult-Almkvist (skärgårdslantbruk), Anétte Larm Johansson (verksamhetsledare) och Lennart Andersson (miljö & energifrågor).

Dag 1, måndag 11/9

Dagens ämne: Hållbar turism, kultur och kulturarv, Island Produce & Branding.

  • Om Orkneys arkeologi, diskussion med Orkneys turistorganisation och Visit Orkney.
  • Info om Danmarks ö-pass och dess marknadsföring.
  • Diskussioner kring ö-producerade varor, the Peedie Producers Group berättar om sin verksamhet.

Dag 2, tisdag 12/9

Dagens ämne: Hållbara Ö-transporter

  • Studieresa till den närliggande ön Shapinsay
  • Exempel på hållbara transportlösningar från öarna redovisas, bland annat Öland. Redovisning av Skotlands och Orkneyöarnas transportpolitik.

Dag 3, onsdag 13/9

Årsmöte och seminarier

  • Årsmöte
  • Energi från tidvatten
  • Energi på öar: sol, vind och vatten.
  • Öarna i frontlinjen på grund av sina utsatta lägen.
  • Diskussioner

Avslutande middag

Källa: ESIN:s hemsida/Annual General Meeting 2017

Delegater på 2016 års AGM.
Foto: ESIN