Totalt delas en miljon kronor ut varje år

Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla f.d. yrkesfartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.

Ansökningsperioden 2019 är 15 januari – 15 mars

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Ansökningsperioden är 15 januari-15 mars 2019.

Källa och foto: Sjöhistoriska.se/fartygsstöd Ansökningsblankett mm