Kan fossilfritt bränsle från de norrländska skogarna råda bot mot detta?

Miljökraven på operatören som nyligen vann trafiken i mellanskärgården (Stockholms skärgård) är tuffa. Om bara fyra år ska all trafik till 90 procent drivas med biodiesel. Men kraven har en baksida, bränslet hotar att öka skövlingarna av regnskogar, skriver Tidningen Skärgården.

I landstingets nya trafikavtal för mellanskärgården ökar man takten i omställningen till klimatneutral drift. Avtalet med Blidösundsbolaget innebär att trafiken fram till 2022 till 90 procent ska drivas med biodiesel, rapporterar Skärgården.
Det här är viktiga steg i rätt riktning för en hållbar och fossilfri kollektivtrafik på vatten, skriver Tomas Eriksson (MP) landstingsråd för miljö- och kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

Men klimatneutraliteten har en mörk baksida

En ökad användning av biodiesel innebär en ökad efterfrågan på palmolja, fortsätter Skärgården i sin artikel.
Tyvärr får man säga, personligen tror jag inte att palmolja är en lämplig råvara för biodrivmedel, men det är den råvara som det finns mycket av och som är billig. Det är väldigt mycket priserna som styr, säger Noak Westerberg på Energimyndigheten, i Tidningen Skärgårdens artikel.

Läs hela artikeln i Tidningen Skärgården om den komplexa problematiken kring bio-diesel

Fossilfritt bränsle från de norrländska skogarna lanseras på prov 2019

I tidskriften LandSkogsbruk kan man läsa om en tio-årig forskning gällande fossilfritt bränsle och som för första gången visades upp under våren 2018. Det är ett forskarlag som leds av kemiprofessorn Jyri-Pekka Mikkola vid Umeåuniversitet som jobbat med att utvinna bränsle av jordbruksavfall, skogsrester eller rötat avfall. Det planerar nu att bygga en visningsanläggning som förhoppningsvis kan stå klar någon gång under 2019.

Stort intresse från bland annat lantbrukare

Intresset för den nya tillverkningsprocessen har varit stort ända sedan den visade upp i våras.
– Sedan vi lanserade tekniken har vi haft väldigt många intresserade som hört av sig, bland annat ett hundratal lantbrukare, säger Kent van Klint som är vd för Eco-Oil.

Söker en stor och kapitalstark partner som vill bli delägare

Eco-Oil är det företag som nu ska kommersialisera tillverkningsprocessen och företaget är också ägare till världspatentet för katalysatorerna som är kärnan i processen. Eco-Oil ägs av alla inblandade forskare gemensamt som förutom Jyri-Pekka är Ajaikumar Samikannu, William Siljebo och Lakhya Jyoti Konwar. Men att kommersialisera processen är kapitalkrävande.
– Därför söker vi just nu en stor och kapitalstark partner som vill bli delägare, säger Kent van Klint till LandSkogsbruk.

Läs hela artikeln i LandSkogsbruk här!

Källor: Tidningen Skärgården och LandSkogsbruk

Vinjettbild: ”Ljuset i biobränsletunneln?” Foto: Nilla Söderqvist