E.ON inleder ett samarbete med Landskrona Stad och Landskrona Energi för att hitta fler hållbara energilösningar i kommunen. Bland annat ska förutsättningarna för ön Ven att bli självförsörjande på energi utredas.

– Vi är väldigt glada över samarbetet. Landskrona Energi och kommunen har lokalkännedomen, vi har kompetens gällande storskaliga energilösningar, så tillsammans kan vi ta ytterligare steg för hållbarhet, omställning och gemensamma utmaningar med eltillgången i Skåneregionen, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

För att öka takten i omställningen till förnybar och hållbar energi vände sig Landskrona stad till E.ON för att tillsammans med det lokala energibolaget ta fram framtida energilösningar.

Vad som däremot inte framkommer i TT:s artikel är att Hvens Byalag har haft en avgörande roll att projektet över huvud taget initierades.

– Byalaget inledde under 2018 ett samtal med Skånes kommunförbunds Energikontor, Eon och kommunen om en omställning till en hållbar energilösning för ön, rapporterar Sven-Åke Persson, som är Hvens representant i SRF och även sitter med i SRF:s styrelse.

– Byalaget lämnade även in en ansökan till ”Clean Energy for EU Islands” sekretariat om att bli en av de 26 europeiska öar som skulle vara förebilder för omställningen. Det blev Öland och Gotland som valdes ut och i stort sett inga småöar valdes ut.Men nu verkar det att ske något, vilket är positivt, avslutar Persson.

Bryggan vill därför uppmärksamma att ideella, lokala utvecklingsföreningar kan bidra till en positiv utveckling i lokalsamhället men att offentliga aktörer oftast måste vara med om det ska fungera långsiktigt och hållbart.

Foto: Landskrona kommun

Läs hela notisen

Källa: Via-TT