Dubbelt så många båtstölder

I södra Sverige anmäldes dubbelt så många båtstölder förra året som året innan, rapporterar SVT Nyheter Skåne.
Det handlar om både stöld av själva båten och drivmedel, men främst om motorer. Förra året anmäldes 856 båtstölder i region syd, vilket är en ökning med över 50 procent om man ser tillbaka till hur det såg ut för fem år sedan.
Dels handlar det om att tullen inte har rutinerna för att kunna genomsöka utgående gods. Men ett stort problem är också leverantörerna.
– Tillverkarna ser Sverige som en så liten marknad. De vill inte bygga in bättre stöldskydd. Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlsson, verksamhetschef för Svenska Båtunionen, som är båtklubbarnas paraplyorganisation.

Stöld av båtar
Skåne är däremot det län i södra Sverige som sticker ut i statistiken när det kommer till stöld av hela båten. Förra året anmäldes 71 fall av tillgrepp av båt, vilket kan jämföras med endast nio fall i Kronoberg, 19 i Kalmar och 30 i Blekinge.

App för båtsamverkan i hamnar och båtklubbar
Förra året infördes också en applikation till mobilen, vars syfte är att minska båtstölderna då den ska göra det enklare för båtägare att ha en bra kommunikation med varandra.
– Appen är ett slutet forum där de som är anslutna från en båtklubb har kontakt med varandra. Det kan vara att man meddelar alla om en misstänkt händelse, att man sett en bil åka snabbt från hamnen en tidig morgon, eller att man vill varna andra om att man haft påhälsning under natten, säger Alexis Nicou, grundare av företaget Coboats.

SVT Nyheter Skåne!

 

Pendelbåtsparkering Foto: Nilla Söderqvist