För första gången har svenska forskare använt sig av en drönarbåt för att undersöka det marina livet i Kattegatt på västkusten, rapporterade SVT för några dagar sen. Den här typen av självseglande, fjärrstyrda farkoster kan få stor betydelse för framtida möjligheter att ha koll på hur havsmiljön runt Sveriges kuster utvecklas.

I tio dagar har Sveriges första exemplar av segeldrönare varit ute till havs.

Drönaren har seglat drygt 600 kilometer och främst rört sig i naturreservaten Fladen och Lilla Middelgrund, två viktiga övervintringsplatser för havsfåglar. Datainsamlingen har pågått störningsfritt dygnet runt.
– Just här försöker vi ta reda på hur mycket fisk det finns runt de skyddade områdena. Genom det här ska vi kunna reglera fisket och hitta så bra skyddsåtgärder som möjligt för de här områdena, säger Jonas Hentati-Sundberg, forskare vid SLU Aqua.

Hela inslaget på SVT här!

Källa: SVT Halland