Kristianstad kommun ska undersöka hur stränder eroderar i Hanöbukten från luften. Med hjälp av kommunens två drönare ska bilder tas under ett och ett halvt år, rapporterar Kristianstadsbladet.

På vissa stränder i Åhus försvinner sanden i allt snabbare takt, och drönarbilderna är tänkt att ge ledtrådar om utbredningen.

– Syftet är att få en bättre förståelse för hur strandlinjen varierar naturligt under året, säger Magnus Lund, klimatstrateg på Kristianstads kommun, till tidningen.

Källa: Ny Teknik, läs mer här och även flera artiklar i ämnet

Så här skriver SGU, om problemen:
Stranderosion längs Skånes kust

Längs Skånes stränder är erosion ett problem på många håll och situationen kan antas bli värre med en stigande havsyta.

För att få information om förutsättningarna för erosion och vilka processer som påverkar stränderna har SGU genomfört projekt Skånestrand. I projektet har en detaljerad geologisk kartläggning gjorts både på land och på havsbottnen längs Skånes kust. Resultaten omfattar detaljerade kartor över jordarter och över var det sker erosion eller ackumulation, samt analyser av t.ex. erosionskänslighet. Denna information finns tillgänglig via kartvisaren ”Skånestrand – erosion och geologi”. Kartvisaren är mycket innehållsrik och ju mer man zoomar in desto mer kan man se. Där finns till exempel en möjlighet att se historiska strandlinjer och därmed se var det försvunnit land under årens lopp. En omfattande fotodokumentation av stränder och havsbottnen är också tillgänglig via kartvisaren.

Läs mer här på SGU:s hemsida

Stranderosion i Skåne. bild SGU/Jonas Ising