Tre generationer båtbyggare i Kramfors vid Höga Kusten

Efter 112 år och tre generationer ”Båtbyggare Sundin i Docksta” övergår nu stafettpinnen till storföretaget SAAB.

Foto: Dockstavarvet

ALUDESIGN i Docksta som ägs av bröderna K-A, Torsten och Per Sundin säljer de rörelsedrivande bolagen DOCKSTAVARVET AB samt majoriteten i MUSKÖVARVET AB. Ledningen på Muskö säljer samtidigt sina minoritetsposter till samma köpare.

Dockstavarvet drivs vidare

Verksamheten i Docksta drivs vidare med full kraft och fortsatt inriktning på serieproduktion av aluminiumbåtar och komplicerade specialfartyg upp till ca 30 meters längd. Varvet har full sysselsättning under flera år framåt och rekryterar f.n. ett antal nya medarbetare.

Muskövarvets underhållsverksamhet samordnas med SAAB-Kockum

På Muskö avses SAAB-Kockums underhållsverksamhet för Flottans fartyg och Muskövarvets dito för Amfibiekårens båtar samordnas under nuvarande ledning.

Källa: Dockstavarvet

Läs också artikel i Sjöfartstidningen