Med hjälp av teknik baserad på STM kan Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, styra exakt vem som ska vara mottagare av viss information. Information till räddningsenheter, särskilda fartyg inom ett visst geografiskt område eller utvalda fartyg som kommer att passera ett område där en sjöräddningsinsats pågår.

– Det kan till exempel vara ett tilldelat sökområde, föreslagen färdväg till sökområdet eller specifika uppdrag, säger Fredrik Kokacka som är projektkoordinator inom STM-projektet och även regional sjö- och flygräddningssamordnare för sydkusten.

– Informationen går att detaljstyra så att varje enskild sjöräddningsenhet får unik information. På samma sätt kan enheterna återkoppla till JRCC, till exempel genom att skicka bilder eller lägesrapporter.

I nuläget delas samma information från JRCC till sjöräddningsenheterna via VHF, telefon, Rakel och ibland via e-post.

Räddningshelikopter AW139
Bild: Sjöfartsverket

– Informationsutbyte via kanaler som VHF och telefon innebär oftast att besättningen ombord på sjöräddningsenheterna får skriva ner informationen om sökområde och uppgifter för hand. Det är en metod som fungerar, men genom att informationen istället finns digitalt hos räddningsenheten minskar risken för missförstånd. I förlängningen kan man tänka sig att informationen om räddningsinsatsen och sökområdet redan finns samlad i båten när besättningen kommer ombord i samband med larm, säger Fredrik Kokacka.

 

Källa:Sjöfartsverket

Bild: Räddningshelikopter, Sjöfartsverket

Läs hela artikeln här