I Värmdös skärgårdsskola (som består av flera enheter på olika öar) har man under ett antal år haft försöksverksamhet med fjärrundervisning. Eleverna och den behöriga ämnesläraren, som befinner sig på en annan skola, har direktkontakt via dator och bildskärm. På den lokala skolan finns även en handledare med och hjälper eleverna. Upplägget möjliggör för mindre skolor att ha full kompetens i alla ämnen, något som är väldigt viktigt om små och geografiskt utspridda skolor ska kunna finnas kvar.

Läs här i tidningen Skärgårdens artikel om utbildningsminister Anna Ekström (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) som besökte Värmdö skärgårdsskola för att få veta mer om fjärrundervisning i praktiken:

Framtiden för fjärrundervisningen i skärgårdsskolorna ser allt ljusare ut. I förra veckan fick Värmdö skärgårdsskola besök av två ministrar för att uppmärksamma att regeringen satsar 10 miljoner extra på fjärrundervisning i år. I höst väntas även ett nytt lagförslag.

Förra onsdagen besökte utbildningsminister Anna Ekström (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) Värmdö skärgårdsskola på Djurö för att ta del av hur fjärrundervisningen fungerar i praktiken.

SO-läraren Fredrik Freud med elever och kollegor deltog via länk från de tre olika öarna Möja, Runmarö och Svartsö och berättade om hur undervisningen i det digitala klassrummet går till.

– Fjärrundervisning är en pusselbit för att öka tillgången till utbildning, framför allt i områden med stora geografiska avstånd där det ibland saknas behöriga lärare. Regeringen satsar nu tio miljoner kronor extra på fjärrundervisningen och vi tittar samtidigt på hur den kan utvecklas framöver. Det var mycket roligt att få träffa elever, lärare och rektorn på Värmdö Skärgårdsskola och ta del av hur de arbetar med detta, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) efter besöket.

Även rektor Lena Möllersten tyckte att det var ett givande möte.

– Mycket! Det var en öppen dialog om behoven på nationell nivå och förutsättningar i skolsverige; hur löser vi lärarbristen, den tekniska infrastrukturen och ser till att fjärrundervisningen blir ett bra komplement, säger hon och fortsätter:

– Jag önskar att man i det lagförslag som kommer under hösten tar höjd för att glesbygdsskolor och -rektorer ska kunna uppfylla skolans lagkrav, både vad gäller undervisningen och behöriga lärare, så att man inte vingklipper verksamheterna. Då kan fjärrundervisningen bli ett rejält komplement i glesbygden.

Källa: Tidningen Skärgården, läs hela artikeln här

Bild: Regeringskansliet

Läs mer från tidigare bryggnotis