I Karlskrona skärgård har Havs och vattenmyndigheten gjort flest beslag av olagligt ålfiske och i takt med fler kontroller har också beslagen ökat.

Det finns heller inget som tyder på att det olagliga ålfisket i Blekinge, eller i grannlänen, minskar.

Det är oroande menar Martin Bjerner, chef för myndighetens fältkontrolll här i länet.

– De indikationer vi ser visar ju att det är utbrett och att det inte minskar, säger han.

Enligt Martin Bjerner är det sannolikt så att det illegala ålfisket i Blekinge beror på att man även innan förbudet var de som både åt och fiskade mest ål.

Hur påverkar det stammen då?

– Det finns indikationer att det illegala fisket är lika stort, eller större, än det legala fisket och då är det givetvis väldigt problematiskt, säger Martin Bjerner.

Källa: SR Blekinge, hör inslaget HÄR

Läs mer om ålen och se massor av bilder här på Havet.nu