SSAB förlorade tvist mot landstinget

Stockholms Sjötrafik, SSAB, som stämt landstinget på 39,5 miljoner kronor, efter den havererade sjötrafikupphandlingen, hade ingen framgång i tingsrätten. Detta trots att domstolen konstaterar att landstinget begått flera fel.

– Vi kommer att överklaga, säger Anna Öberg, vd för SSAB.

Enligt Stockholms tingsrätts dom förekom fel när Stockholms läns landsting, SLL, upphandlade sjötrafiken och tilldelade TRSM den. SSAB har dock inte lyckats övertyga rätten om att man hade fått uppdraget om felen inte begåtts. Det samma gäller den direktupphandling som gjordes i väntan på att det ordinarie avtalet med TRSM skulle börja gälla. Tingsrätten bedömer att även direktupphandlingen av det temporära avtalet var otillåten när SLL gav det till TRSM. Enligt domen har SSAB dock inte heller i det fallet lyckats göra sannolikt att man hade tilldelats trafiken om upphandlingen genomförts korrekt. Därför ogillas SSAB:s yrkanden om skadestånd och företaget döms istället att betala landstingets rättegångskostnader om drygt en miljon kronor.

Källa: Tidningen Skärgården, läs hela artikeln här

Bryggan kommenterar: Följetongen om sjötrafikupphandlingen i Stockholms skärgård fortsätter. Företag som anser sig blivit felbehandlade överklagar, förlorar, överklagar…. En del politiska partier i Stockholms läns landsting har på senare tid rest krav på att Waxholmsbolaget ska återta hela trafiken i egen regi, men det lär inte bli lätt då vissa områden faktiskt är upphandlade för lång tid och det, med hör och häpna, avtal som inte verkar överklagas.

Ingressbild: Waxholmsbåt, från Wikipedia