Decemberfotot: Vinter på Vinön

December månadsbild är från Vinön i Hjälmaren. Foto: Eva Widlund

Hösten har varit intensiv för riksförbundet. Nu har SRF kommit till årets sista månad och verksamheten ska knytas ihop. Medlemstidningen Vi skärgårdsbor nr 3 2018, som innehåller rapporter från höstens gruppresor, möten m m är utskickad och finns att läsa på SRF:s hemsida. Redovisas även som en egen notis på Skärgårdsbryggan.

December 2018

Onsdag 5/12

  • Om Projekt Fyrar – SRF Skolgrupp har Skypemöte

Onsdag – torsdag 5-6/12

  • Om ett nytt LeaderprojektSRF Fiskegrupp har möte på motell Vätterleden 

Måndag 10/12

  • ESIN styrelsemöte via zoom – Sten-Åke Persson och Anetté Larm Johansson deltar

Onsdag 12/12

  • SRF Dialogmöte Tillväxtverket, Stockholm –  SRF:s ordförande och verksamhetsledare deltar

Onsdag 19/12

  • Möte med Trafikverket Färjerederiet – SRF:s Färjegrupp

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund