– mot säl och skarv!

Här ett inlägg i debatten om den till synes eviga frågan: Hur många skarvar och sälar tål Östersjöns kustfiske?
Debattinlägget är skrivet av Joakim Öhman, fiskare och centerpolitiker i Oxelösund, utifrån ett reportage i Tidningen Skärgården som Skärgårdsbryggan rapporterade om här!

 

Debattinlägget, Tidningen Skärgården. Hämtad som bild på facebooksidan ”Mellanskarv/Säl/Fisk”