Uppdaterad 16/2 2019, ca kl 16

Pionjärerna insåg att skärgårdsborna måste gå samman!

Klipp ur veckans krönika i Tidningen Skärgården:
Det är 50 år sedan Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, bildades av ett gäng öbor. Pionjärerna insåg att skärgårdsborna måste gå samman och hävda sina hjärtefrågor på ett organiserat sätt för att få någon framgång med dem, skriver Lasse Söderman, chefredaktör för Tidningen Skärgården och fortsätter: Redan före sekelskiftet 1900 väcktes det allmännas intresse för ö-världen och det har sedan dess hela tiden ökat. Det i sin tur har i förlängningen lett till en utveckling och en rad regleringar som inte sällan fått oönskade konsekvenser för öarnas fastboende.

Boendefrågan är ett sådant exempel

Den stora efterfrågan på hus i skärgården i kombination med det rigida strandskyddet har fått priser och skatter på ö-fastigheter att nå astronomiska summor. Därför är det idag näst intill omöjligt för unga att etablera sig på en ö.

Ingen brist på arbetsuppgifter för SIKO

Det råder ingen brist på arbetsuppgifter för eldsjälarna i SIKO för myndigheternas klåfingrighet leder ständigt till akuta situationer som måste mötas. Säkert instiftas många lagar och förordningar med den största välvilja men det finns ett inbyggt problem i processen. Det är nämligen inte bara skärgårdens natur som är unik utan också de förutsättningar och spelregler som gäller där. Utan kunskap om dem blir de flesta slutsatser och nya reformer pannkaka som garanterat ger oönskade effekter.

SIKO respekterad aktör

Idag är SIKO en respekterad aktör som är remissinstans i flera viktiga sammanhang såväl på de lokala som det regionala planet. Tack vare dess  funktionärer, som arbetar helt ideellt, ökar sakta men säkert beslutsfattarnas förståelse för skärgårdsbornas villkor.
Om du inte redan är med i en av SIKO:s lokala medlemsföreningar finns det all anledning att ändra på det, avslutar Lasse Söderman sin krönika.

Läs hela krönikan på Tidningen Skärgårdens sajt HÄR!

Tack för de fina orden…

… säger undertecknad ”Bryggvakt” tillika vice ordförande i SIKO.

Vinjettbild: Foto: Björn Sjöblom, Yxlan. Form: Nilla Söderqvist, Nämdö

Mingelbilder och roliga minnen berättas av Britta Gunnarsson och Anne Forslund, med flera.

Firandet startade kl 15 på Waxholms hotell fredag 15/2 2019. Morgonen därpå hölls SIKO:s årsmöte. Årsmöteshandlingarna finns på SIKO:s hemsida.

Skål för SIKO! Urban Gunnarsson, SIKO:s mötesarrangör. Foto: Nilla Söderqvist

 

Gåva till SIKO från förbundet, SRF. Foto: Nilla Söderqvist

 

 

Britta Gunnarsson berättar många roliga minnen från forna ”strider”. På skärmen bakom ett av de första Skärgårdstingen i en fullsatt Möja dansbana. Foto: Nilla Söderqvist

 

Anne Forslund berättar om Skärgårds-marknaden på Skeppsbron som SIKO startade upp och drev några år. Foto: Nilla Söderqvist