Foto: Jens Lindström, SMM

Dalarövraket har identifierats som skeppet Bodekull, som byggt som det första på flottans varv på Boön utanför Karlshamn. Fartyget var det första som byggdes på varvet.

Dalarövraket sjönk i oktober 1678 under det skånska kriget. Vraket påträffades år 2003 precis intill farleden norr om Dalarö i Stockholms skärgård.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge län