Kan spiggfiske slå två flugor i en smäll?

Det undrar SLU på sin facebooksida efter en intervju i Vetenskapsradion med deras forskare Jens Olsson om den ökande mängden storspigg i Östersjön. Och om möjliga användningsområden för den oljerika lilla fisken.

Stor påverkan på ekosystemet i Östersjön

Det finns nu så mycket storspigg i Östersjön att den kan ha en stor påverkan på ekosystemet, trots att den är så liten, rapporterar Vetenskapsradion och berättar vidare. Storspiggen blir bara 6 till 7 centimeter, ungefär som sådana där sega fiskar man kan köpa i godishyllan.

I skärgården utvann man förr olja av spiggen

I radioinslaget berättas om att man förr i tiden använde spiggen för att utvinna olja. Man kokade den i skärgården för att få olja att använda till exempel till bränsle till lampor och gödslade också åkrar med det som var kvar… Men nu är det snarare andra användningsområden som är aktuella.

Användningsområden

Nu diskuterar forskare om den skulle kunna fångas och användas på nya sätt. Dels för att öka bestånden av gädda och abborre som får sina yngel uppätna av spiggen, och dels för att minska näringsöverskottet och därmed övergödningen av Östersjön.
– Fisken är ganska näringsrik i sig. Och eftersom det är en fisk som inte fiskas idag skulle man kunna skörda näring från systemet genom att avlägsna en del av fisken, säger forskaren Jens Olsson från Kustlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet och fortsätter.
– Om fisken dessutom har negativa konsekvenser för kustens rovfiskar skulle det här eventuellt kunna ge två nyttor med att reducera mängden spigg i Östersjön.

Lyssna och läs hela radioinslaget här!

Läs mer om spiggen på Wikipedia

Källa: P1 Vetenskapsradion, SLU:s facebooksida och Wikipedia

Vinjettbilden: Pungitius pungitius – småspigg. Foto: Wikipedia