Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi (HaV – Bryggans förtydligande) samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Premiär för hummerfisket 2019 är den 23 september kl. 07.00, fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.
Hummertina enda tillåtna redskap

När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Vid fritidsfiske efter hummer får sammanlagt högst sex hummertinor användas samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor.

Märk dina redskap och sump korrekt

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och ha en diameter på minst 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön.

Foto: Baldvin Thorvalsson

Läs hela notisen med alla detaljer om reglerna

Källa: HaV