Åtminstone två konkreta projekt där sjöfarten skulle avlasta landsvägstransporter kan gå om intet i Göteborg på grund av att det finns allt färre tillgängliga kajplatser i innerhamnen.

Stora byggprojekt pågår i Göteborg och många av dem längs älven. De påverkar även tillgången till kajplatser i innerhamnen, alltså den del av hamnen som ligger innanför Älvsborgsbron.

Byggnationen av den från sjöfarten starkt kritiserade Hisingsbron äventyrar indirekt även verksamheten för Sandinge Bogsering & Sjötransport. Lennart Sandinge, redare och entreprenör från Lysekil, har med sitt rederi Sandinge Bogsering & Sjötransport en omfattande verksamhet i Göteborg. För närvarande arrenderar rederiet en kaj för bogserbåtar och pråmar vid älven uppströms från både Götaälvbron och Marieholmsbron.

– Höjden på den nya bron protesterade vi inte emot, eftersom bogserbåten Tofte är för hög redan i dag. De andra bogserbåtarna går under den nya bron, så det är inget bekymmer för oss, säger Lennart Sandinge.

Lennart Sandinge på bogserbåten Bjönn. Foto: Pär-Henrik Sjöström

När rederiet för ett år sedan fick reda på att sidospannen vid nuvarande Götaälvbron skulle spärras av under byggnationen genom att bygga ut pålbryggor förändrades förutsättningarna drastiskt. Mittspannet är nämligen för trångt för de största pråmarna. Däremot kan de gå genom sidospannet på Hisingssidan.

– När sidospannet stängs av blir vi både inlåsta och utlåsta. Bortsett från bredden är det också praktiskt med en egen farled på sidan så att man inte är i vägen för den andra sjöfarten, säger Lennart Sandinge. Att det blir ett tillräckligt brett spann på den nya Hisingsbron är en klen tröst för rederiet i nuläget.

Läs hela notisen

Källa: sjöfartstidningen.se