Bredbandsfrågan är ett av SRF:s mest prioriterade arbetsområden

Skärgårdarnas riksförbund består av kust- och ö-föreningar från stora delar av Sverige och de uttalar sig här i Byanätsforums nyhetsbrev januari 2019:
– Vi har idag ett stödsystem som premierar stora system och ansökningar från stora bolag vilket gör att våra medlemmar i vissa fall inte har någon möjlighet att få bredband till sina öar, säger Sune Fogelström som leder SRF:s bredbandsgrupp och även är ordförande för förbundet.

Mycket pengar kvar, redan intecknade, men som aldrig rekvireras?

Är det så att stödbesluten inte följs upp så kommer pengar att ligga där fram till sista dagen och då finns inget att göra. Pengar kommer att skickas tillbaka till Bryssel. Detta kommer drabba oss i skärgården extra hårt, säger Sune Fogelström.

Dagens stödsystem kan användas bättre anser Skärgårdarnas Riksförbund

– Det finns möjligheter för de regionala bredbandskoordinatorerna att helt enkelt göra en upphandling för ett visst område där marknadskrafterna aldrig skulle bygga och betala direkt ur bredbandsstödet. Det har man gjort vid enstaka tillfällen i fjällvärlden men det skulle kunna tillämpas bredare.

Sjökabelutläggning för bredband via optisk fiber.
Foto: RoseMarie Hellén, Vinön

Läs hela inlägget i Byanätsforums nyhetsbrev här!

Källa: Byanätsforum, bredbandsföreningar i nätverk