Bohusläns Skärgårdsråd inbjuder till kuststämma den 17 mars 2018.

Plats: församlingshemmet i Grundsund. Start kl 10 med politikerinformation inför riksdagsvalet, diskussion om hållbar utveckling på landsbygden och frågor till politikerna. Föreningens årsmöte börjar ungefär kl 12.

Alla välkomna!

Läs mer här om Bohusläns skärgårdsråd och vad man arbetar med