Tranholmen- storstadsnära skärgårdsö

Under flera års tid har boende på Tranholmen kämpat för att färjan ska gå senare på kvällen. Nu har ett antal boende gått ihop för att själva finansiera en extra kvällstur till ön.

Under flera års tid har de boende på ön i Värtan försökt att få till senare kvällsturer utan resultat.

Efter att en av de boende på Tranholmen, Mikael Sjöbeck, under hösten tog initiativet till ett upprop för att belysa problematiken har gensvaret inte låtit sig vänta.

Delfin X är båten som trafikerar Tranholmen.
Foto:Wikimedia commons

Stort gensvar på uppropet

– Det har gått fantastiskt bra. Vi har fått ett stort gensvar på uppropet med över 700 underskrifter varav över 400 kommer från öbor i Värtan. Det hoppas vi kan påverka beslutet om en kvällslinje. Det borde kunna göras med befintliga skattemedel, säger Mikael Sjöbeck till Mitt i.

Problemet med att den sista båten lämnar Ropsten klockan 18:30 gör att många inte vågar ta båten på morgonen när de riskerar att missa sista båten hem. Idag löser de problemet med egen båt plus bil.

Egenfinansierade båtturer

För att visa på behovet av förbättrad kvällstrafik kommer frivilliga på Tranholmen att finansiera en extratur på onsdagar och torsdagar under hösten (2 oktober – 29 december 2017). Rederiet har godkänt detta initiativ.

  • Vi har haft en bra dialog med rederiet som menar att de skulle klara av en sådan utökning med ordinarie personal och inte behöva kosta så mycket. Nu betalar vi för denna tjänst under en period men för att politikerna ska ta frågan på allvar, säger Mikael Sjöbeck.

Källa: Mitti.se

Läs hela artikeln och se bilder här