Möja, en hjärtbergenia

En ny, gammal blomma från 1920-talet, går nu att köpa i handeln såvida den inte redan växer vilt (och tåligt) i en bergsskreva nära dig. Tyvärr har den kanske redan blommat ut i värmen? Undertecknad befanns sig på Möja i fredags för att tillsammans med kören från Nämdö samöva med Möjakören inför en stor konsert. Frågade då efter Möjablomman men fick beskedet att de visst finns på många ställen men att jag nog kom för sent. Det får bli en spaning i tid nästa vår. Under tiden håller vi tillgodo med SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) hemsida, med foton på blomman under ämnet grönt kulturarv, se nedan.

Blommans historia, hämtat från SLU/grönt kulturarv

Där det fanns en liten rabatt, där fanns bergenian. Så berättade Maja-Lisa om hur det var på ön Möja i Stockholms skärgård när hon först kom dit i början av 1940-talet. Hon och hennes familj hyrde sommarnöje där och Maja-Lisa, som var intresserad av botanik och trädgårdsväxter, la märke till att de boende på ön sällan hade trädgårdar så som hon var van att se dem, men ibland en rabatt invid husväggen. ”Och fanns det en liten rabatt så var det bergenian som växte där. Några hade löjtnantshjärtan också och någon gång brandliljor” mindes Maja-Lisa.

På 1960-talet började Maja-Lisa och hennes familj att leta efter något eget på Möja och köpte till slut en tomt på ön. Efter två års sparande och planerande kunde de äntligen starta bygget. När huset stod klart i slutet av 1960-talet fick Maja-Lisa en liten planta av bergenian av en gammal skärgårdsbo. Det var en kvinna som var barnfödd på ön och hon hade haft den så länge hon kunde minnas. Hon berättade att när hon var barn växte bergenian till och med på sophögar där den blivit utkastad vid rensning av rabatterna.

Nu blommar löjtnantshjärtan fint i Skärgårdsmuseets köksrabatt på Nämdö.
Foto: Nilla Söderqvist

Källa: SLU / Grönt kulturarv, foton på kulturväxten Möja

Bryggvaktens kommentar:

På Nämdö, vid Skärgårdsmuseet i Sand, hittar man både löjtnantshjärtan och brandliljor som också är vanliga i skärgårdens köksträdgårdar, enligt texten ovan.