En havsvik på Ingarö

Viken är förhållandevis djup med ett grundare inlopp vilket gör vattenomsättningen begränsad i likhet med Brunnsviken i Stockholms inre skärgård samt även Östersjön.

Lyckat resultat – efter starten för 6 år sen.

Projektet, som Skärgårdsbryggan rapporterade om i våras, är nu i sin slutfas och utvärderas för fullt. I kombination med att man 2012 och 2013 tillförde aluminium i bottensedimentets ytlager (gamla synders lagrade fosfordepå) på 6 meters djup och sett till att så lite som möjligt tillförs från omgivande marker har man minskat fosforhalten i bottenvattnet med 95%.

Aluminiumrening
Ill från Svealandskustens årsrapport 2017

I senaste årsrapporten från Svealands Kustvattenvårdsförbund kan man följa Björnöfjärdens utveckling i mätningarnas tabellsamling på sidan 32 i rapporten, tabellerna hittas även här.

Hela artikeln om Björnöfjärden

Bra vatten i Björnöfjärden igen – av Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2050:
Svealandskusten2017Bjornofjarden som PDF

Uppmärksammat av Vetenskapsradion i P1

Lyssna till inslaget i Vetenskapsradion (ca 2 minuter)

 

Björnöfjärden, en avgränsad havsvik i Värmdö kommun. Foto: R. Kautsky / Azote