Kylan med isläggningen kom snabbt i januari och Holmön fick direkt efter jul- och nyårsvilan uppleva vinterns förutsättningar. På bara några dagar växte isen till och det började gå tungt för färjan och flera turer fick ställas in. Helikopter sattes in men har bara tillstånd att flyga i dagsljus och tillräcklig sikt. I januari innebär detta endast flygning mitt på dagen då det inte snöar. Det blev därför svårt för pendlare och skolbarn liksom för varutransporter.

Isläget i början av februari. Ljusblå partier är fast is och mörkare partier drivis. Svart är öppet vatten och grönt är land. Foto: NASA

Den 22 januari avlystes västra Kvarken för nord-sydlig fartygstrafik och stakning av skoterleden kunde påbörjas. Den sista januari kunde leden öppnas för trafik. Efter en dryg vecka med sporadiska helikopterturer för passagerare kom trafiken med svävaren igång. och under större delen av februari fungerade trafiken dagligen med svävare för persontransporter och med snöskoter och släde för godstransporter. Endast enstaka ovädersdagar fick trafiken ställas in.

I slutet av februari kom det varmt väder, som var både oönskat och ogynnsamt. Mycket av drivisen i Bottenviken och Bottenhavet försvann och den fasta isen mellan Holmön och fastlandet kom att ligga mycket utsatt för vind och sjöhävning. I slutet av februari var situationen så utsatt att skoterleden fick stängas. Bara några dagar senare rev den fasta isen i en kraftig nordlig kuling.

Nu blev situationen akut. Även om isen ute i Kvarken rivit låg fortfarande färjorna infrusna i hamn och kunde inte sättas in i trafik. Åter blev helikopter sista utvägen.

Isläget i början av mars efter att isen i Kvarken rivit och ny drivis kommer ner norrifrån. Foto: NASA

Efter värmen och kulingen, som rev isen, blev det åter kallt och mycket snöfall, särskilt vid veckosluten. Mycket av divisen i norr kom åter drivandes ner och västra Kvarken blev åter till största delen fylld med is. Även om helikoptern kunde flyga enstaka dagar, så blev många pendlare kvar på fastlandet. Det finns pendlare och skolbarn, som inte kunnat komma hem på två veckor nu. Inte ens på helgerna, eftersom det snöat kring veckosluten så att helikopterturerna fått ställas in.

Nu börjar många misströsta, även de som varit med några år och upplevt liknande situationer tidigare. Det finns företag, som inte kan bedriva sin verksamhet eftersom de inte får ut material. Affären går på knäna, då det lilla kundunderlag som finns minskar ännu mer, eftersom deltidsboende inte kan komma och varubristen syns tydligt i hyllorna. Det gäller särskilt färskvaror som frukt och grönt, mejeri och chark.

Situationen börjar nu bli ohållbar. Den allmänna uppfattningen bland hel- och deltidsboende, andra aktörer med verksamhet på och intresse av Holmöarna, är att nu måste de offentliga aktörerna anstränga sig och tillsammans hitta en långsiktigt hållbar lösning för trafiken till Holmön och inte skylla på varandra.