Länsstyrelsens fisketillsyn beslagtog i pingsthelgen ett större antal olagliga nät i Kalix skärgård. Näten innehöll både havsöring och sik.

Länsstyrelsens beslag omfattade 36 nät på fyra olika platser i Kalix skärgård, totalt ca 1200 meters nätlängd. Beslaget tyder på att fisket varit relativt omfattande. Näten var olagligt utlagda innanför sjökortets 3-meterslinje och vissa saknade giltig märkning.

– Detta är ett av de största beslag av olagliga fiskeredskap vi gjort i länet, menar Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Norrbotten.

De flesta nät i beslaget var nyligen utlagda och innehöll ingen fisk. I vissa nät återfanns dock arter som sik, öring, harr, abborre och gädda. Drygt hälften av näten var utlagda inom Kalix älvs fredningsområde.

Foto: Dan Blomkvist

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län