Foto: Roland Brinkberg

Stockholms Stad dubblerar nu arrendekostnaderna för många av huvudstadens båtklubbar. Det innebär en mycket kraftig ökning från 1 januari 2018 för medlemmarna i närmare 100 båtklubbar. 

Beslutet om att höja arrendeavgifterna fattades av Stockholms Stads Idrottsnämnd 21 november. Bakgrunden till höjningen är att staden har genomfört en omfattande underhållsinventering av stadens 91 hamnanläggningar. Denna visar ett stort eftersatt underhåll, som i många fall måste åtgärdas omedelbart.

Läs hela notisen

Källa: SBU