Pressmeddelande:

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk men beståndet är i kris. Det finns flera orsaker till beståndskollapsen men den främsta är de senaste 20 årens intensiva trålfiske.
I en nyligen publicerad åsiktsförklaring presenterar stiftelsen BalticSea2020 ett åtgärdsprogram för att rädda torsken i Östersjön.
– Situationen för torsken i Östersjön är akut, vi måste göra något nu annars kan vi stå inför en situation där torskens roll i ekosystemet förändras, säger Per Larsson, forskare vid Institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet och ledamot i BalticSea2020:s styrelse.

För att rädda torsken anser BalticSea2020 att:

  • Bottentrålning ska förbjudas i Östersjön
  • Fisket ska ändra fokus från utsjön till kustnära områden
  • Ekologiskt hållbara metoder ska utgöra grunden för fisket
  • Fiskevård ska bedrivas i Östersjön

Läs hela pressmeddelandet här!

Källa: BalticSea2020

Bryggans kommentar:
Många artiklar om det oroande torskbeståndet finns redan på Skärgårdsbryggan. Skriv torsk i sökrutan och tryck på enter så radar notiserna upp sig.