Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna som samarbetar i Helsingfors kommissionen – HELCOM. Det är alla Östersjöländer inklusive Ryssland som samverkar inom HELCOM. Även EU är en partner på lika villkor. I år är det Sveriges tur att arrangera övningen.

En av de största miljöräddningsövningarna i världen

Värdskapet innebär att Kustbevakningen och andra myndigheter är ansvariga för att planera och genomföra projektet och övningen(övningarna) som helhet. Det innebär att myndigheten till viss del kan forma övningen efter de förutsättningar och önskemål som finns.

Balex Delta 2018 kommer att arrangeras under vecka 35 i Karlskrona och många personer och fartyg från Kustbevakningen kommer att vara inblandade både innan, under och efter övningen.

Kombinationsfartyget KBV 003 med utfällda sveparmar för oljeupptagning. Foto: Kustbevakningen

Läs hela notisen

Läs mer om Balex Delta (Text på engelska)

Källa: KBV