Avloppsvatten på öar omvandlas – till dricksvatten?

Region Stockholm har beslutat att dela ut 700 000 kronor ur det regionala skärgårds- och hållbarhetsanslaget till projektet Circular Water Challenge som syftar till att kartlägga vattensituationen på bred front i skärgården. Projektet, som drivs av KTH, vill undersöka möjligheterna att återanvända vatten på öar som ofta brottas med vattenbrist, rapporterar Tidningen Skärgården.
– Det här är förtroendeingivande aktörer och ett välförankrat projekt. Färskvattentillgången är en välkänd utmaning i skärgården. Vi har i landsbygds- och skärgårdsstrategin verkligen tryckt på att vi måste få till lösningar på det. Det får inte vara så att bristen på vatten hejdar levande skärgårdsöar med fler bostäder, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd, till Tidningen Skärgården.

Sex öar i Sveriges, Ålands och Finlands skärgårdar

Projektet, som Tidningen Skärgården och Skärgårdsbryggan uppmärksammade i slutet av förra året, kommer att fokusera på sex öar i Sveriges, Ålands och Finlands skärgårdar. På den svenska sidan har Oaxen, Möja och Sandön nu valts ut som studieobjekt.
– Det är sex intressanta öar som är väldigt olika; såväl storleksmässigt, sociologiskt, politiskt och geologiskt, berättar Christian Pleijel som är programdirektör vid KTH och står bakom projektet.

Källa: Tidningen Skärgården, hela artikeln: Vattenprojekt får skärgårdsbidrag, här!