Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt byggnadsminne.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bjuröklubb. Foto: VisitUmea

Regeringens beslut omfattar
– Bjuröklubbs fyrplats, Bjurön 6:1, Skellefteå kommun
– Hjortens fyrplats, Udden 1:35, Mellerud kommun
– Högbondens fyrplats, Högbonden 1:1, Kramfors kommun
– Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, Höganäs kommun
– Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, Orust kommun
– Navens fyrplats, Traneberg 1:2, Lidköpings kommun
– Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, Gotlands kommun
– Helsingborgs lotsstation, Hamnpaviljongen 5, Helsingborgs kommun

Läs hela notisen

Källa: Regeringskansliet