I årets rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund

Årsrapporten 2018, Svealands kustvattenvårdsförbund

På förbundsstämman i april lanserades årsrapporten som brukligt.
I rapporten: Fokus på fosfor, slut på stockholmarnas gamla synder – om fosforflöden i Stockholms innerskärgård, Stockholms framtida avloppsrening, blåstång, fisk och fritidsbåtar (hur påverkar fritidsbåtar undervattensnaturen?) samt ett reportage om Skärgårdsstiftelsens anrika organisation. Stående inslag i rapporten är förstås resultat av förra årets omfattande provtagningar längs Svealandskusten.

Hela rapporten finns i tryckt form hos SKVVF:s medlemmar men kan även hämtas hem som pdf på Svealandskustens hemsida här!

Förbundet finns också på Facebook med en egen sida:

Svealands Kustvattenvårdsförbund – SKVVF

Totalt 22 kustkommuner i Svealandskusten

Tre kommuner i Uppsala län, tre i Södermanlands län och 16 kommuner i Stockholms län är medlemmar i förbundet. Ett antal regionala och statliga myndigheter, vattenvårdsförbund, företag samt ideella organisationer (bland annat SIKO) är också medlemmar.

Källa: Kustvattenvårdsförbundet, medlemmar

Nya ledamöter invalda i styrelsen på förbundsstämman

Detta år röstade man igenom en stadgeändring under en extrastämma i anslutning till förbundsstämman. Stadgeändringen innebär att Stockholm, som är den största medlemskommunen i förbundet, i fortsättningen ingår i styrelsen med en ordinarie ledamot samt en ersättare. De nya ledamöterna valdes sedan in under ordinarie förbundsstämma. SIKO innehar sen tidigare en ordinarie styrelsepost och på denna stämma valdes även Göran Lagerström in som ersättare för SIKO.

Ny förbundssekreterare

Sen slutet av förra året har förbundet en ny förbundssekreterare, Frida Eik Kvarnström, som hälsades välkommen på stämman. Ordförande Kjell Jansson hälsar även Frida välkommen i årsrapportens inledning med en kort presentation.

Källa: Läs förbundssekreterarens nyhetsbrev på SKVVF:s hemsida