Östersjöcentrums årsrapport 2018

Årsrapport 2018, Östersjöcentrum

I Östersjöcentrums nya årsrapport beskrivs alla verksamhetens delar och för första gången har Östersjöcentrums verksamhet nu sammanfattats i en årsrapport.
Det är en ambitiös produkt: i den 48 sidor långa publikationen beskrivs i text och bild vad de olika delarna av centret arbetat med under 2018. Samtidigt finns de ekonomiska nyckeltalen sammanfattade och alla publikationer listade, såväl vetenskapliga artiklar som rapporter och Policy Briefs.

Gäddfabriker, mikroplaster och R/V Electra

Nygrävda gäddfabriker, politiskt arbete mot mikroplaster och forskningsexpeditioner med R/V Electra. Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet, meddelar de på sin hemsida.

Läs mer på Östersjöcentrums sajt samt ladda ner hela publikationen!

Svealandskusten 2019 – en årsrapport

Svealandskusten 2019, SKVVF.

Ytterligare en organisation, som samarbetar med Östersjöcentrum, är Svealands kustvattenvårdsförbund. SKVVF har sen flera år tillbaka gett ut sin populära årsrapport. Förutom resultaten från förbundets omfattande provtagningar utmed Svealandskusten är det i rapporten fokus på förra årets varma sommar, hur har det påverkat fiskbestånden till exempel.

Avsnitten via separata länkar

Läs Svealandskustens hemsida finns hela rapporten att ladda ner, men här finns och också separata länkar till de olika avsnitten i rapporten.

Mer info här!

Källa: Östersjöcentrum och Svealands Kustvattenvårdsförbund