2019 års vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan är biologen och vattenentusiasten Lennart Henrikson. Idag tog han emot priset av klimat- och miljöminister Isabella Lövin på Havs- och vattenforum i Göteborg.

– Sjöstjärnan är det i särklass största vattenpriset, jag är tacksam och mycket överraskad, säger en glad Lennart Henrikson.

Lennart har arbetat med en rad olika vattenfrågor under fyra decennier, alltifrån forskning till praktisk tillämpning. Hans meritlista är lång och varierad och han är därför en mycket värdig vinnare av Sjöstjärnan.

Lennart har ägnat mycket tid åt ämnet skog-vatten-skogsbruk. Han har bland annat utvecklat planeringsverktyget Blå Målklassning, där man bland annat bedömer hur känsligt ett vattendrag är för skogsbruk och naturvärden i vatten. Han har också varit med om att skriva boken ”Skogens Vatten” och haft föreläsningar och workshops för forskare och skogsägare. Genom åren har Lennart mött fler än 7 000 markägare och visat hur de kan sköta skogen på ett ekonomiskt sätt utan att skada bäckar, åar och sjöar.

– Vi måste prata med varandra, även med de som inte tycker som vi, för att få saker att hända. Därför ägnar jag mycket tid till att träffa och just föra en dialog med alla aktörer som är inblandade i vattenfrågor – skogsägare, myndigheter, markägare och forskare, säger Lennart Henrikson.

Foto: HaV

Läs hela notisen

Källa: HaV