Premiär måndag 24 september kl 07.00

Förra året infördes nya regler för att beståndet av hummer ska få växa till sig. Reglerna för 2018 finns samlade på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida med länkar för fördjupning av reglerna.
Premiär för hummerfisket 2018 är den 24 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

Redskapsförbud före hummerpremiären i Skagerrak och Kattegatt. Ill: HaV

Hummerfisket hårt reglerat

  • Hummertina är enda tillåtna redskap
  • Redskap och sump ska vara korrekt märkta
  • Redskapsförbud inom vissa områden veckan före hummerfisket
  • Romstinn hummer som fångats måste släppas tillbaks i havet
  • Rapportering av fångst för yrkesfiskare
  • Förbud att sälja för fritidsfiskare
  • Särskilda regler för utländska medborgare

Sjuk hummer och amerikansk hummer ska rapporteras in

Den amerikanska hummern bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Därför uppmanas alla hummerfiskare att rapportera både om du fångat amerikansk och sjuk hummer.
Ring 010-478 40 53 eller 010-470 40 48. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet som vill ha in rapporter om detta.

Om amerikansk hummer på SLU:s hemsida

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten

Filmtajm: Den sista hummerfiskaren

Fyra generationer hummerfiskare utanför Sveriges västligaste ö, en pappa som under decennier befunnit sig ensam på havet och en dotter som återvänder hem i ett försök att ta sig an vågorna och föra arvet vidare. Om att tatuera in koordinater längs ryggraden och att erkänna sin hemlängtan. En film om att vilja bli tillfrågad och konsten att dölja ett misslyckat dubbelt halvslag.
En kortfilm från 2018 av Karolin Axelsson.

Filmen finns här på SVT Play – till den 28 mars 2019