Månadens möten och så blev det förhoppningsvis lite påskledighet mitt i månaden

Onsdag 5 april
SRF dialogmöte med Tillväxtverket

Fredag – lördag 7 – 8 april
SRF Boendegruppen, har möte i Skärhamn

Tisdag 11 april
SRF styrelsemöte via telefon

GLAD PÅSK!

Tisdag 25 april
ESIN skypemöte

APRIL 2017 – SRF kalenderbild

Källa: SRF Skärgårdarnas Riksförbund

Det grönskar, naturen vaknar och åkrarna förbereds för nya odlingar. Vinön, Hjälmaren
Foto: Eva Widlund