Bryggan har vid flera tillfällen rapporterat om de problem som de stora skarvpopulationerna medför. Denna gång kommer en rapport från Kalmar län.

På uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län har Svensk Naturförvaltning AB inventerat storskarv längs fastlandskusten och Öland under sommaren 2018. Detta görs för att följa storskarvens utveckling i länet och ge en faktagrund inför framtida beslut. Jämfört med den förra inventeringen har antalet skarvar ökat.

Sommarens inventering visar på att storskarven ökat i Kalmar län de senaste åren och den totala populationen beräknas till cirka 70 000 individer. Vid inventeringen identifierades trettio häckningskolonier och drygt 14 000 aktiva bon. Vid den senaste inverteringen som genomfördes 2012, beräknades antal storskarvar till cirka 25 000 stycken.

De högsta koncentrationerna av storskarv återfanns i Kalmarsund, där även häckningskolonierna var störst.

Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län och Svensk Naturförvaltning

Läs hela notisen

Läs rapporten (PDF 4 MB)

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län