Länsstyrelsen Blekinge fattar i dag den 20 maj beslut om att fornlämningsförklara vraket efter lastångaren Baltic. Vraket ligger söder om Bollöarna, mellan Hasslö och Aspö, utanför Karlskrona.

Lastångaren Baltic byggdes i Karlshamn år 1872 och var bland annat verksam i Karlskrona, där hon också förliste den 14 december 1908. Baltic användes bland annat för att transportera sten från Tjurkö stenbrott. Vraket representerar därmed en viktig del av Blekinges industriella kulturarv i form av stenbrytning och som en del av att föra ut de huggna stenarna över Östersjön till Tyskland.

Vraket är också en representant för en tidpunkt när de skeppstekniska framstegen revolutionerade fartygsbyggandet på ett dramatiskt sätt. Baltic är byggd i en övergångstid då man successivt övergick från traditionellt skeppsbyggeri i trä till bygge i järn, vilket avspeglar sig i fartygets konstruktion.

Foto: Statens maritima och transporthistoriska museer

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge län