Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud på anläggning av brygga på ön Vithall i Lurö skärgård. Denna offertförfrågan är en direktupphandling där underlaget har skickats ut till ett mindre antal entreprenörer samt publiceras på Länsstyrelsens webbplats.

Som en del i arbetet med att förvalta naturskyddade områden och göra skärgården mer tillgänglig för besökare vill Länsstyrelsen förbättra angöringsmöjligheterna på ön Vithall genom att anlägga ytterligare en fast brygga på öns östra sida. Vithall är belägen i Lurö skärgård, Säffle kommun, ca 5 km söder om Ekenäs på Värmlandsnäs.

Foto: Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening

Vithall var bebodd fram till slutet av 1950-talet och det gamla skärgårdstorpet står numera öppet som museum. Byggnaden och det omgivande öppna beteslandskapet är av stort intresse för besökare. För att underlätta för djurtillsyn och besökare uppfördes under 2013 en fast brygga på öns östra sida. För att öka kapaciteten att ta emot dagbesökare planeras nu ytterligare en brygga med liknande utförande, strax söder om den befintliga bryggan.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län