Vad är det som hänt med Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och dess personal? SVT sände ett inslag och här ger Sjöfartsverket sin syn på frågorna:

På Uppdrag gransknings Facebook-sida, webbsida och i SVT Nyheters morgonsändning sändes ett inslag där en intern konflikt mellan operativ flygande personal och Sjöfartsverkets ledning målas upp.

Vad är det faktiskt som har hänt?

Under den senaste tiden har beredskapen inom Sjöfartsverkets SAR-helikoptrar påverkats. Anledningen är att den operativa riskbedömning som varje besättning gör i vissa fall resulterat i en bedömd negativ påverkan på flygsäkerheten. När detta sker meddelar besättningen att basen inte är operativ. Det kan ske om en sammanvägning av hälsoläge (psykiskt och fysiskt), utbildningsnivå, träning och andra faktorer visar att fokus på uppgiften påverkas.

Det finns flera större händelser i närtid som påverkar besättningarna och ledningen har arbetat intensivt med att informera och skapa trygghet i organisationen trots de utmaningar vi står inför.

  • I samband med att SVT Uppdrag Granskning genomför en oanmäld filmning vid helikopterbasen i Norrtälje i mitten av maj skedde ett missförstånd i samband med en helikopterlandning, vilket UG tolkade som en provokation.
  • Uppdrag Granskning har begärt ut information från svarta lådan i en av Sjöfartsverkets helikoptrar på grund av ovanstående händelse.
  • Sjöfartsverket har avslagit begäran om utlämnande med hänvisning till att informationen inte utgör allmänna handlingar. Därutöver ska informationen i den svarta lådan endast användas till flygsäkerhetsarbete och användningen av data är hårt reglerad av EU-kommissionen, bland annat för att inte missbrukas.
  • Ärendet om utlämnande av information i den svarta lådan ligger för avgörande hos Kammarrätten i Jönköping.
  • För att förbättra kostnadsutvecklingen för sjö- och flygräddningen har arbetstidsavtalet nyligen sagts upp. Arbetsgivaren och fackföreningen är överens om behovet av ett nytt avtal men inte vägen dit.

Det sammanlagda läget har därför påverkat den operativa förmågan ur flygsäkerhetssynpunkt.

Finns det en konflikt inom Sjöfartsverket?

– SjöV Ledning har ingen ambition eller vilja att övervaka sin personal med svarta lådan eller på annat sätt. Alla åtgärder handlar om att följa offentlighetsprincipen och att efterkomma domstolens begäran. Sjöfartsverket försvarar allmänhetens rätt till insyn i och granskning av samtliga våra verksamheter. säger Mattias Hyllert, Direktör Sjö- och flygräddning.

– Den kontinuerliga bevakningen av sjö- och flygräddningen under tre års tid har skapat en osäkerhet i organisationen och en misstro mot att ledningen kan garantera personalens integritet.

Källa: Sjöfartsverket

Läs hela artikeln