Naturvårdsverket har lyssnat på båtbranschen och ändrar gränsen för vilka elmotorer som berättigar till bidrag. Kravet på minimum 5 hk tas bort och i stället sätts gränsen från 1 000 W, vilket var extremt viktigt för att få en verklig miljöeffekt.

Enligt ny information från 3 juli på Naturvårdsverkets hemsida ser den nya huvudregeln ut så här:

”Motorn ska ha en effekt på minst en kilowatt. (1000W).”

Dock är det oklart om regeln enbart gäller utombordsmotorer eller även inombordare. Det innebär troligen att frontmonterade elmotorer på sportfiskebåtar inte omfattas av regeln.

När myndigheten först gick ut med information om att det var möjligt att få ”10 000 kr i bidrag vid köp av en ny elmotor till båten på max motsvarande en förbränningsmotor på 5 hk”. Beslutsfattarna missade dock att för elmotorer anges effekten i Watt (W) och den föreslagna gränsen skulle bara beröra större och dyrare elmotorer, det vill säga en mindre del av marknaden.

Foto: batliv.se

Läs hela notisen

Källa: Tidningen Båtliv (Batliv.se)