VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN!

Bild: Amfibieregementet

Under vecka 809 (måndag 26/2 – torsdag 1/3) kommer Amfibieregementet bedriva navigationspraktik i området ost Ornö – Nämdö – Runmarö (Stockholms skärgård, se skiss).

Isrännor kan komma att brytas inom markerat område.

Källa: Amfibieregementets facebooksida

För skridskoåkare finns bra info om isbrytning, se nedan.

Källa: Skridskonätet