Sjöfartsverket på plats i Almedalen

Den 30 juni-8 juli möts politiker, beslutsfattare och opinionsbildare i Visby för att debattera och diskutera samhällsfrågor. Som expertmyndighet med sektorsansvar för sjöfarten finns vi på plats för att diskutera framtidens sjöfart. På egen hand och tillsammans med Transportföretagen arrangerar vi seminarier och paneldebatter. Vi medverkar även i andra arrangörers evenemang.

Ett viktigt seminarium:

Hur gör vi sjöfarten mer miljövänlig?

Sjöfarten är ett energieffektivitet transportslag med relativt små externa effekter i form av påverkan på miljö, klimat och infrastruktur jämfört med vägtransporter. Men hur ser vi till att sjöfarten är miljöeffektiv och konkurrenskraftig även i framtiden?

Tid: Måndagen den 1/7, klockan 10.00 – 10:45

Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

Läs mer här på Sjöfartsverkets hemsida!

Vinjettbild: Gotlandsbolagets nya fartyg Visborg. Bild: gotlandsbolaget