Idag har vi fått in en rapport att det finns mycket cyanobakterier i vattnet runt Bullerö i Stockholms skärgård. Även området runt omkring var påverkat. Det syntes både gryn av ansamlingar i vattnet samt ytansamlingar i strimmor.

Vi fick också en rapport från Trännöfjärden och Missjö i St. Annas skärgård samt från Landsort utanför Nynäshamn.
Våra satellitbilder och SMHIs sammanställningar visar är svårtydda och det ligger mycket moln i vägen. Man ser dock att det finns ansamlingar i Hanöbukten och ner mot sydöstra Östersjön, samt norr och öster om Gotland. Det ser också ut att vara spridda blomningar vid Stockholms skärgård.

Om ni ser algblomningar vid er badplats, följ våra råd på https://www.lansstyrelsen.se/…/R%C3%A5d%20vid%20algblomning…. Ni får också gärna rapportera in era observationer till oss på informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 11 60 på vardagar mellan 8.30-16, här på facebook eller tagga era bilder med #algblomning18 och #infobaltic på instagram.

Källa: Informationscentralen för egentliga Östersjön

Foto: Kustbevakningen