Årets algblomning i Östersjön

Redan i juni kunde man läsa i media om att algblomning setts i södra Östersjön. Senaste tidens blåsväder verkar dock haft en gynnsam inverkan då alertas ytansamlingar blandats ner i vattnet.

Så här står det på SMHI:s sida idag, söndag 7/7:

Algsituationen i Östersjön

Moln täcker delar av Östersjöområdet. Klart över Mellersta och Norra Östersjön och där noteras små områden med risk för ytansamlingar. De ytansamlingar som tidigare funnits har troligtvis blandats ned i vattenmassan av vinden.

Utfärdat av: A. Nord

Förväntad drift det kommande dygnet

Inga ytansamlingar synliga och därför ingen driftsprognos.

Här på SMHI:s hemsida kan man följa hur algblomningen utvecklas

Så här ser algkartan ut den 6/7. Källa: SMHI